EP-Rapid Plinth / Repair Gel

Terug naar product info

Benodigheden

Voorbereiding en controle ondergrond

Alvorens EP-Rapid Plinth / Repair Gel aangebracht wordt, is het
nodig dat er een inspectie van de ondergrond gebeurt.

De ondergrond moet een minimale druksterkte van 25 N/mm²
hebben en een minimale treksterkte van 2 N/mm².

De ondergrond moet steeds vocht- en vetvrij zijn. Gebruik een
vochtmeter om het vochtpercentage van de vloer te meten.
Het vochtgehalte in de ondergrond moet ≤ 5% vocht bedragen.
Indien dit meer dan 5% tot maximum 10% bedraagt, kan ervoor
gekozen worden om de vloer zo droog mogelijk te maken
met een brander. Na het behandelen van de vloer kan er, 15
minuten na het stoppen van het branden, een nieuwe meting
gedaan worden.

Indien het vochtpercentage niet gedaald is, is
er mogelijk een onderliggend vochtprobleem. Als er hiervan
sprake is, moet eerst het onderliggende probleem opgelost
worden alvorens EP-Rapid Plinth / Repair Gel aan te brengen.
Reinig de vloer met een ontvetter en daarna met proper water
alvorens over te gaan tot stralen of schuren. Deze handeling kan
best de avond voor het plaatsen uitgevoerd worden.

Na het ontvetten dient de ondergrond steeds mechanisch
voorbehandeld te worden. Bij voorkeur gebeurt dit door de
ondergrond te stralen. Indien de plaatsingsomstandigheden dit
niet toelaten, kan de ondergrond ook geschuurd worden met
een diamantschijf met dubbele ring. De volledige ondergrond
moet homogeen geschuurd worden. Ook restanten van oude
coatings en lijmen moeten volledig worden weggestraald/
geschuurd. Alle ondergronden moeten eerst vet- en stofvrij
gemaakt worden vooraleer het opruwen kan aanvatten.

Aandachtspunten per ondergrond

 • Tegels: de voegen mogen geen vuil, vet, andere chemicaliën
  meer bevatten. Tegels moeten worden gestraald zodat de
  keramische of glazuur laag volledig verwijderd is. Het niet
  volledig opschuren van tegels brengt een risico op onthechting
  met zich mee. Losse of holklinkende tegels moeten worden
  verwijderd.
 • Chape: nieuwe chape moet eerst minstens 28 dagen
  uitharden. Deze moet niet opgeschuurd worden.
 • Beton: nieuwe beton moet minstens 28 dagen uitharden. Een
  eventueel aanwezig beschermende toplaag, impregnatiemiddel of verflaag op een bestaande beton moet eerst
  worden weggeschuurd. Bij gepolierde beton is het erg
  belangrijk om de curing compounds op het oppervlak
  weg te schuren. Als het beton niet gepolierd is, kan er een
  cementlaag op het oppervlak ontstaan. Ook deze laag moet
  worden weggeschuurd.
 • Anhydriet: ontvetten, vervolgens schuren en stofvrij maken.

Oneffenheden in ondergrond

In het geval er oneffenheden van meer dan 5 mm in de
ondergrond aanwezig zijn, dienen deze eerst uitgevlakt te
worden met een EP-Rapid Plinth / Repair Gel grindmengsel.
Loszittende vloerstukken of tegels dienen eerst verwijderd te
worden en daarna te worden opgevuld met een EP-Rapid Plinth /
Repair Gel grindmengsel. Verzadig deze plekken nadien steeds
met voldoende primer.

Voor het repareren van zowel de oneffenheden als de loszittende
delen kan er ook gekozen worden voor een mengsel van EP-Rapid
Primer (15-20%) en grind 0,4/0,8 (85-80%). Raadpleeg hiervoor
de technische fiche van het desbetreffende product. Schuur na
uitharding de herstelde plaatsen op met een diamantschijf met
dubbele ring om een zo vlak mogelijk resultaat te bekomen.
In geval van scheuren breder dan 1 mm, dienen deze eerst
verder ingeslepen te worden om vervolgens op te vullen met
EP-Rapid Plinth / Repair gel. Schuur na uitharding de herstelde
plaatsen op met een diamantschijf met dubbele ring.

Uitzetvoegen in de ondergrond dienen ook gevolgd te worden
bij het aanbrengen van EP-Rapid Plinth / Repair Gel.

Omstandigheden tijdens het plaatsen

De aanbevolen vloer en omgevingstemperaturen ligt tussen 10°C en 25°C met een ideale plaatsingstemperatuur van 18-22°C.

Om de droogtijd van de plinten in te korten bij een werf met lage vloertemperatuur (< 15°C), kan de ruimte de dag op voorhand verwarmd worden tot 20-22°C. Het plaatsten op lagere temperatuur (tot 0°C) is mogelijk, maar de droogtijd wordt dan aanzienlijk langer. De maximale luchtvochtigheid bedraagt 80% RH. De temperatuur van de ondergrond en de nog niet uitgeharde producten moet 3°C boven het dauwpunt liggen. Bij een plaatsing lager dan 10°C is het zeer belangrijk om deze parameter in het oog te houden omdat er een grote kans is op condensvorming bij deze lage temperaturen. Condensvorming op het oppervlak moet ten alle tijden vermeden worden.

Toepassing als plintpasta

Verwerking

   Doseer een hoeveelheid EP-Rapid Plinth / Repair Gel die
   binnen een tijdsspanne van 15 minuten kan verwerkt worden.
   Meng een set EP-Rapid Plinth / Repair Gel op en breng deze
   met een borstel of kwast aan als primer op de plek waar de
   plint komt. Primer met een borstel of kwast eveneens een
   afstand van 5 cm op de vloer voor de plint.
 • Meng vervolgens een 2de set EP-Rapid Plinth / Repair Gel op.
  Voeg vervolgens in 2 keer totaal 9 kg gekleurd grind 0,4/0,8
  toe. Doe hiervoor eerst de helft grind in een emmer, voeg
  vervolgens de plintpasta toe en meng het geheel door. Voeg
  daarna de rest van het grind toe en meng gedurende 1 à 2
  minuten goed door tot een homogene pasta.
 • Breng de compacte mortel met een spaan/plamuurmes aan
  tegen de muur en werk vervolgens af met een holle of rechte
  hoekspaan om de plint de juiste vorm te geven. Werk hierbij
  steeds nat-in-nat tussen 0 en 30 min na het plaatsen van de
  primerlaag.

Aandachtspunten

 • Bij het morsen van EP-Rapid Plinth / Repair Gel op een
  plintprofiel, dient dit onmiddellijk verwijderd te worden.
  Reinig het profiel met een doekje gedrenkt in Isopropanol.
  Gebruik geen borstel omdat het oplosmiddel dan in contact
  kan komen met de plint. Hierdoor kunnen er kleurverschillen
  ontstaan en kan de droogtijd van de plint aanzienlijk langer
  worden.
 • De aanhechting tussen plintprofiel en muur dienen voor
  ingebruikname van de vloer vloeistofdicht gekit te worden
  met sanitaire kit. Voorkom zo dat water via de muur onder de
  plint en/of vloer terecht kan komen.
 • Zowel de spaan als de plint kunnen met water beneveld
  worden. Hierdoor zal de verwerking nog vlotter gaan en krijg
  je een strakkere en betere verdichte plint.

Uitvoering herstellingen

Uitvlakken putten en oneffenheden

 • Bereid de ondergrond voor zoals beschreven onder sectie
  “Voorbereiding en controle ondergrond”
 • Primer de ondergrond. Raadpleeg hiervoor de technische
  fiche van de desbetreffende primer.
 • Maak het Rapid Plinth grindmengsel aan volgens de methode
  voor het aanbrengen van de plint.
 • Breng het Rapid Plinth grindmengsel aan in het uit te vlakken
  oppervlak. Gebruik hiervoor een spaan zodat er een miniem
  hoogteverschil is. Druk vervolgens goed aan.
 • Alvorens de vloer te primeren, verzadigd allereerst de
  herstelling met primer.
 • Schuur na de benodigde droogtijd het oppervlak op met een
  diamantschijf met dubbele ring.
 • Vervolgens kan de vloer en het herstelde oppervlak geprimerd
  worden. Raadpleeg hiervoor de technische fiche van de
  desbetreffende primer.

Opvullen van scheuren

 • Scheuren breder dan 1 mm dienen eerst verder ingeslepen
  te worden.
 • Meng vervolgens de A en B component op volgens de
  aangegeven mengverhouding.
 • Breng het mengsel met een spaan of een plamuurmes aan in
  de scheur en zorg hierbij dat de scheur volledig opgevuld is.
 • Schuur na de benodigde droogtijd het oppervlak op met een
  diamantschijf met dubbele ring.
 • Vervolgens kan de vloer en het herstelde oppervlak geprimerd
  worden. hiervoor de technische fiche van de
  desbetreffende primer.

Reiniging

Reinig de gebruikte gereedschappen met Cleaner EP, isopropanol
of aceton. Uitgeharde productresten dienen mechanisch te
worden verwijderd.

Bewaring en opslag

Houdbaarheid: 12 maanden in een gesloten en originele
verpakking bij opslag in een droge en koele plaats (10-25°C)

Video

Disclaimer

Deze beknopte installatie instructies zijn er om u te op een snelle manier op weg te helpen tijdens de plaatsing. Het is echter belangrijk om voorafgaand eerst de volledige technische fiche te lezen en kennis te nemen van de veiligheidsfiches.

Downloads

Publieke downloads

  🇳🇱 🇫🇷 🇬🇧 🇩🇪
TDS A+B+C

NL

FR

EN

DE

MSDS A

NL

FR

EN

DE

MSDS B

NL

FR

EN

DE