EP-RAPID PRIMER

Terug naar product info

Benodigdheden

 • primer- of nylon rol
 • boormachine met mengspindel
 • handschoenen

Voorbereiding en controle ondergrond

 • Alvorens EP-Rapid Primer aangebracht wordt, is het nodig dat er een inspectie van de ondergrond gebeurt. De ondergrond moet een minimale druksterkte van 25 N/mm² hebben en een minimale treksterkte van 2 N/mm².
 • De ondergrond moet steeds vocht- en vetvrij zijn. Gebruik een vochtmeter om het vochtpercentage van de vloer te meten. Het vochtgehalte in de ondergrond moet ≤ 5% vocht bedragen. Indien dit meer dan 5% tot maximum 10% bedraagt, kan ervoor gekozen worden om de vloer zo droog mogelijk te maken met een brander. Na het behandelen van de vloer kan er, 15 minuten na het stoppen van het branden, een nieuwe meting gedaan worden. Indien het vochtpercentage niet gedaald is, is er mogelijk een onderliggend vochtprobleem. Als er hiervan sprake is, moet eerst het onderliggende probleem opgelost worden alvorens EP-Rapid Primer aan te brengen. Reinig de vloer met een ontvetter en daarna met proper water alvorens over te gaan tot stralen of schuren. Deze handeling kan best de avond voor het plaatsen uitgevoerd worden.
 • Na het ontvetten dient de ondergrond steeds mechanisch voorbehandeld te worden. Bij voorkeur gebeurt dit door de ondergrond te stralen. Indien de plaatsingsomstandigheden dit niet toelaten, kan de ondergrond ook geschuurd worden met een diamantschijf met dubbele ring. De volledige ondergrond moet homogeen geschuurd worden. Ook restanten van oude coatings en lijmen moeten volledig worden weggestraald/geschuurd. Alle ondergronden moeten eerst vet- en stofvrij gemaakt worden vooraleer het opruwen kan aanvatten.

Aandachtspunten per ondergrond

 • Tegels: de voegen mogen geen vuil, vet, andere chemicaliën meer bevatten. Tegels moeten worden gestraald zodat de keramische of glazuur laag volledig verwijderd is. Het niet volledig opschuren van tegels brengt een risico op onthechting met zich mee. Losse of holklinkende tegels moeten worden verwijderd.
 • Chape: nieuwe chape moet eerst minstens 28 dagen uitharden. Deze moet niet opgeschuurd worden. Gezien chape een zeer zuigende ondergrond is, is het mogelijk dat een extra laag primer dient te worden aangebracht in het geval er wordt vastgesteld dat deze volledig in de ondergrond trekt.
 • Beton: nieuwe beton moet minstens 28 dagen uitharden. Een eventueel aanwezig beschermende toplaag, impregnatie-middel of verflaag op een bestaande beton moet eerst worden weggeschuurd. Bij gepolierde beton is het erg belangrijk om de curing compounds op het oppervlak weg te schuren. Als het beton niet gepolierd is, kan er een cementlaag op het oppervlak ontstaan. Ook deze laag moet worden weggeschuurd.
 • Anhydriet: ontvetten, vervolgens schuren en stofvrij maken.

Oneffenheden

Oneffenheden in de ondergrond kunnen worden uitgevlakt met een gepast uitvlakmiddel (zoals EP-Rapid Plinth / Repair Gel). Het is ook mogelijk om dit met de primer zelf te doen door een mengsel van 15-20% primer en 80-85% grind te maken. Breng het mengsel steeds aan met een spaan en zorg ervoor dat het grindmengsel achteraf steeds verzadigd wordt met voldoende primer.

In geval van scheuren breder dan 1 mm, dienen deze eerst verder ingeslepen te worden om vervolgens op te vullen met gepast scheuroverbruggend middel (zoals EP-Rapid Plinth / Repair Gel). Schuur na uitharding de herstelde plaatsen op met een diamantschijf met dubbele ring.

Uitzetvoegen in de ondergrond dienen ook gevolgd te worden bij het aanbrengen van EP-Rapid Primer.

Slijp afvoerputten op voorhand langs de zijkant in (1-3 cm) zodat de primer hier kan inlopen. Plak deze steeds af voor het aanbrengen van EP-Rapid Primer en verwijder de tape onmiddellijk na het aanbrengen.

Omstandigheden tijdens het plaatsen

De aanbevolen vloer en omgevingstemperaturen ligt tussen 10°C en 25°C met een ideale plaatsingstemperatuur van 18-22°C. Om de droogtijd van de primer in te korten bij een werf met lage vloertemperatuur (< 15°C), kan de ruimte de dag op voorhand verwarmd worden tot 20-22°C.

Het plaatsten op lagere temperatuur (tot 0°C) is mogelijk, maar de droogtijd wordt dan aanzienlijk langer. De maximale luchtvochtigheid bedraagt 80% RH. De temperatuur van de ondergrond en de nog niet uitgeharde producten moet 3°C boven het dauwpunt liggen. Bij een plaatsing lager dan 10°C is het zeer belangrijk om deze parameter in het oog te houden omdat er een grote kans is op condensvorming bij deze lage temperaturen. Condensvorming op het oppervlak moet ten alle tijden vermeden worden.

Verwerking

 • Doseer een hoeveelheid EP-Rapid Primer die binnen een tijdsspanne van 10 minuten kan verwerkt worden.
 • Meng de A component op voor je afweegt.
 • Weeg de B component volgens de mengverhouding af en giet deze bij de A component. Meng gedurende 1 minuut in het blik.
 • Giet een deel van het blik in een klein potje en start met het verdelen van de primer langs de rand of plint. Verdeel met een kwast of kleine roller.
 • Giet vervolgens de rest van het blik zo snel mogelijk in verschillende kleine plassen of in een lange rechte baan uit over de vloer. Verdeel de primer met een roller (Epoxy rol/ polyamide rol) gelijkmatig over het vlak. Na 5-7 min in het blik is het mengsel niet meer verwerkbaar.
 • Als de primer volledig verdeeld is, kan er worden ingestrooid. Ga met pinschoenen over de vloer en strooi het vlak in volgens de richtlijnen op

Aandachtspunten

 • Vermijd dikke lagen primer (> 400g/m²). Deze harden immers trager uit dan de dunne lagen. Zeer dikke lagen
  (> 5mm dik) zullen dan weer wel snel uitharden vanwege de grote warmteontwikkeling tijdens de reactie. In dit geval kan er door de warmteontwikkeling een aanzienlijke krimp optreden die nadelig kan zijn voor de hechting.
 • Als er tijdens de plaatsing van de primer visogen worden gevormd, dient men onmiddellijk te stoppen. De vloer is dan te vettig en er zal geen volledige hechting optreden. Reinig en ontvet de vloer eerst en straal dan opnieuw om een ruw oppervlak te krijgen.
 • Op een tegelvloer kan je best de primerlaag wat dikker aanbrengen (300 g/m²) Hierdoor raken de voegen goed verzadigd met primer. Als je na het plaatsen van de primer toch nog merkt dat deze in de voegen getrokken is (zuigende voeg), dan moet er opnieuw geprimerd worden.
 • Als je met je pinschoenen over de primer gaat en je zakt weg of maakt nog krassen die tot de ondergrond zichtbaar zijn, dan is deze niet droog en dien je te wachten met het plaatsen van de volgende laag. Als er met een mes geen kras meer gemaakt kan worden in de primer, en deze is niet meer weg te duwen, dan kan de volgende laag geplaatst worden.
 • Besteed tijdens het schuren extra aandacht aan plaatsen bij deuren en muren van ijskasten en vriezers. Hier kan er condens optreden die ervoor zorgt dat de primer niet hecht. Als er toch geen hechting van de primer optreedt, kan je ervoor kiezen om deze plaats opnieuw op te schuren en verschillende inslijpingen te maken om deze vervolgens nogmaals te primeren. Hierdoor kan de primer zich beter verankeren.
 • Zet het overschot van aangemaakte primer onmiddellijk buiten na gebruik. De temperaturen kunnen hoog oplopen in de pot (tot 200 °C bij veel overschot) en er is rookontwikkeling.
 • Maak tijdens het aanbrengen van EP-Rapid Primer steeds gebruik van afplaktape op plekken waar het nodig is. Verwijder deze onmiddellijk na het aanbrengen van EP-Rapid Primer, voordat je de primerlaag instrooit.

Reiniging

Reinig de gebruikte gereedschappen met Cleaner EP, isopropanol of aceton. Uitgeharde productresten dienen mechanisch te worden verwijderd.

Bewaring en opslag

Houdbaarheid: 12 maanden in een gesloten en originele verpakking bij opslag in een droge en koele plaats (10-25°C).

Veiligheidsmaatregelen

Lees aandachtig de veiligheidsbladen voor het gebruik van EP-Rapid Primer. Draag steeds persoonlijke beschermende uitrusting volgens de geldende lokale richtlijnen en wetgeving. Handschoenen en veiligheidsbril zijn verplicht.

Video

Disclaimer

Deze beknopte installatie instructies zijn er om u te op een snelle manier op weg te helpen tijdens de plaatsing. Het is echter belangrijk om voorafgaand eerst de volledige technische fiche te lezen en kennis te nemen van de veiligheidsfiches. Het is eveneens nuttig om de technische voorlichting “werken met epoxy” door te nemen. Al deze  documenten kan u onderaan deze pagina onder downloads vinden.

Downloads

Publieke downloads

  🇳🇱 🇫🇷 🇬🇧 🇩🇪
TDS

NL

FR

EN

DE

MSDS A

NL

FR

EN

DE

MSDS B

NL

FR

EN

DE

Contacteer ons Sales Team en bestel nu.

Contacteer ons Sales Team en bestel nu.