TURBODEC BASECOAT

Terug naar product info

Benodigdheden

 • Boormachine met mengspindel
 • handschoenen
 • rakel of getande kam
 • pinrol

Voorbereiding en controle ondergrond

Alvorens over te gaan tot het plaatsen van Turbodec Basecoatdient er geverifieerd te worden dat de primerlaag (EP-Rapid Primer) en eventueel geplaatste plinten droog zijn. De vloertemperatuur bepaalt welk type Basecoat (LT of HT) er dient gebruikt te worden. Meet deze dus zeker vooraf op.

 • Turbodec Basecoat mag enkel en alleen op de bijhorende “vol en zat” ingestrooide EP-Rapid Primer worden geplaatst.
 • De primer mag niet meer kleven en vervormbaar zijn met een mes. Besteed hierbij extra aandacht aan zones waar de primer mogelijk dikker geplaatst is (bv rond afvoerputjes of oneffenheden in de vloer) of waar er plaatselijk een lagere temperatuur bereikt wordt (bv voor een deuropening of koelkamer/vriezer).
 • Pas wanneer de primer volledig is uitgehard, kan er worden gestart met het plaatsen van Turbodec Basecoat. Raadplaag de technische fiche van de desbetreffende primer voor een indicatie van de droogtijd.
 • Indien er ook plinten geplaatst zijn, mogen deze niet meer indrukbaar zijn en niet meer plakkerig aanvoelen. Raadplaag de technische fiche van de plintpasta voor een indicatie van de droogtijd.

Als de primerlaag volledig droog is, dient het overtollige ingestrooide grind allereerst volledig verwijderd te worden. Borstel dit weg en gebruik vervolgens een stofzuiger om het laatste losliggende instrooigrind van de vloer te verwijderen. Controleer nadien nogmaals of de primer overal goed in ingestrooid.

Verwerking

 • Maak een hoeveelheid Turbodec Basecoat die in één keer kan worden verdeeld.
 • Weeg hiervoor eerst de juiste hoeveelheid initiator af op basis van de gemeten vloertemperatuur. Raadpleeg voor de correcte mengverhouding de bovenstaande tabel.•Meng Turbodec Basecoat goed op alvorens je afweegt of de initiator toevoegt.
 • Voeg de initiator en basecoat samen en meng deze tot een homogeen mengsel gedurende 1 minuut.
 • Voeg vervolgens Max Level Filler toe en meng deze gedurende 1 tot 2 minuten tot er geen brokken meer zichtbaar zijn.Besteed hierbij extra aandacht aan droge filler die aan de wand van het blik of de kuip blijft hangen.
 • Breng vervolgens het mengsel zo snel mogelijk naar de vloer en verdeel over de vloer met een kam of een rakel met driehoekige punten. De vloer dient een dikte te hebben van 3 tot 4 mm.
 • Verdeel de basecoat met de nodige voorzichtigheid langs de plinten om geen basecoat op de plint te smeren.
 • Rol na het verdelen van Turbodec Basecoat steeds na met een pinrol om zo een optimale ontluchting te garanderen.
 • Turbodec Basecoat moet minstens 15 minuten rusten vanaf het moment deze op de vloer aangebracht wordt. Binnen deze tijd kan je wel al narollen met de pinrol.
 • Start na de 15 minuten rusttijd met instrooien. Ga met pinschoenen over de vloer en strooi het vlak “vol en zat” af met Turbodec instrooigrind (3 kg/m²). Er dient een losse laag grind op de Turbodec Basecoat te blijven liggen voor het beste resultaat. Besteed hierbij extra aandacht aan hoeken en kanten.
 • Eens een stuk is ingestrooid, start binnen een tiental seconden de uitharding. Ga dus nooit met pinschoenen over een al ingestrooide vloer.

Aandachtspunten

  • Kleef voor het aanbrengen van Turbodec Basecoat zijkanten of afvoerputjes steeds af. Net voor het instrooien dient de tape terug verwijderd te worden. Dit om te vermijden dat de vloer beschadigd wordt of achteraf de tape niet meer verwijderd worden.
  • Probeer de aansluiting op een plint steeds zo recht mogelijk te maken. Deze is het beste te maken als er een vloerdikte van 3 tot 4 mm aangehouden wordt.
  • Een aansluiting met een volgende mengeling dient maximaal binnen 10 tot 15 minuten te gebeuren.
  • Turbodec Basecoat dient minstens 15 minuten te rusten. Tijdens deze 15 minuten dient er nagerold te worden. Op deze manier zit er een minimale hoeveelheid lucht in de vloer.
  • Turbodec Basecoat mag nooit dikker dan 5 mm worden geplaatst. Als dit wel gebeurt, is er een grote kans op onmiddellijke blaasvorming. Daarom kan er best bij een afloop net voor het instrooien nog eens met kam worden overgegaan zodat Turbodec Basecoat opnieuw verdeeld is. Anders hoopt Turbodec Basecoat zich aan de onderkant van de afloop op waardoor er daar plaatselijk een zeer dikke laag ontstaat en er dus een blaas gevormd wordt.
  • Strooi de vloer in met een opwaartse beweging zodat hetgrind mooi neervalt. Het grind neergooien naar de vloer toe zorgt voor defecten in de vloer (golven).
  • Er dient een losse laag grind aanwezig zijn op de vloer voor een optimale uitharding. Strooi dus zeker de volledige 3 kg/m².
  • Afhankelijk van de groottte van de werf, de complexiteit van de werf en de grootte van het aanwezige team kan Turbodec Basecoat in één keer geplaatst worden, zonder dat er tijdens het verdelen al gestart dient te worden met instrooien. In geval van een vloer van 0-150m² kan Turbodec Basecoat eerst volledig geplaatst worden om aansluitend na te rollen. Vervolgens kan er gestart worden met instrooien. Doe dit ten laatste 20 tot 25 minuten na het aanbrengen op de vloer bij de voorgeschreven hoeveelheid initiator. Het niet volgen van de voorgeschreven verhouding kan deze tijd verkorten of verlengen. Bij een vloer >150 m² dient er iemand in te strooien op de plekken waar Turbodec Basecoat al 20 tot 25 minuten ligt. Ook bij kleinere oppervlaktes waar er veel aparte ruimtes zijn, kan ervoor gekozen worden om het plaatsen van Turbodec Basecoat en het instrooien voor een deel gelijktijdig te laten verlopen.
  • Eens er met het instrooien gestart is, mag er niet gestopt worden. Zorg dus voor voldoende aanvoer van Turbodec Instrooigrind om de volledige vloer in een vlotte beweging af te werken.
  • Na 45 minuten wachten kan je de hardheid van de vloer controleren door hier voorzichtig met een bezemsteel op te kloppen. Is deze hard, dan kan er aan de volgende laag begonnen worden. Wacht bij koudere delen (zoals bij een deur van een vriezer) minstens een uur. Je kan ook de temperatuur van de vloer in het oog houden om een idee te krijgen wanneer deze is uitgehard. Deze zal oplopen vanaf het moment dat het instrooigrind de basislaag raakt, vervolgens een maximum bereiken en terug afkoelen. Als deze is afgekoeld tot de temperatuur bij de start van het instrooien, dan is de reactie voltooid.
  • Indien de vloer is blootgesteld aan grote temperatuur-schommelingen zoals bijvoorbeeld bij de uitlaat van een oven, kan er krimp en uitzetting optreden van Turbodec Basecoat. Volg daarom steeds bestaande uitzetvoegen in de ondergrond of plaats zelf een uitzetvoeg/gleuf in de vloer. Je kan ook achteraf de vloer inslijpen en de gleuf opvullen met de geschikte kit (MS-polymeer met een rekbaarheid van 300%).

De instrooilaag dient nadien steeds voorzien te worden van een sealcoat. Het open en bloot laten van de vloer

 • zonder een beschermende toplaag zorgt voor een zeer snelle vergeling van de korrels.

Reiniging

Reinig de gebruikte gereedschappen met Cleaner EP, isopropanol of aceton. Uitgeharde productresten dienen mechanisch te worden verwijderd.

Bewaring en opslag

Houdbaarheid: 12 maanden in een gesloten en originele verpakking bij opslag in een droge en koele plaats (10-25°C).
Turbodec Instrooigrind dient bewaard te worden op een droge, koele en donkere plaats.

Video

Disclaimer

Deze beknopte installatie instructies zijn er om u te op een snelle manier op weg te helpen tijdens de plaatsing. Het is echter belangrijk om voorafgaand eerst de volledige technische fiche te lezen en kennis te nemen van de veiligheidsfiches.